FAQ

Her kan du læse de oftest stillede spørgsmål. 
Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt os endelig. 

Tilmeldingen er bindende dog først gældende ved betaling, dvs. at man ikke er oprettet på et hold før betalingen er gået igennem.

Overholdes betalingsbetingelserne ikke, går pladsen til anden side.

Godbidder er yderst vigtige under træningen af hunden. De er med til at undgå, at hunden stresser op under træningen og ofte er det nemmere, at indlære nye øvelser ved at bruge nogle gode godbidder.

Det bør være godbidder, som hunden er meget glad for, og helst ikke større end en gajol, da hundens ikke skal mættes af dem. Hav gerne min. 3 forskellige slags med, så man har muligheden for at variere i forhold til øvelserne.

Hundens foder har sjældent interesse nok under træningen!

Vi er 1 underviser pr. hold. 

På holdene er der som udgangspunkt mellem 7 - 10 hunde, dette fremgår via information på det pågældende hold.

Der er trænes kun 1 hold på pladsen af gangen, hvilket vil give mere ro under træningen. 

Ja bestemt. Dog skal Go’Hund informeres om det inden opstart af holdet på den pågældende dag, da der skal tages hensyn til de øvrige hunde på holdet.

Tæven kan ikke være med i den ”frie leg”.

En kropsele er det mest optimale for at mindske eventuelle skader på hundens nakke og ryg.

En line sammen med et godt bredt halsbånd er også god. Linens længde skal kunne ændres, så den kan tilpasses de forskellige øvelser.

En flexline, som er en line hvor hunden kan løbe ud i 5 eller 8 meter, bør undgås, da den er for uhåndterbar under træningen.

Spørg dit forsikringsselskab, om du skal have en udvidet ansvarsforsikring for også at være dækket til hundetræning.

Forsikringen koster et symbolsk beløb om året, og omfatter dækningen ansvar for person- og tingskade, som hunden forvolder under deltagelse i træning, konkurrence, udstillinger eller lignende, samt under deltagelse i klub- eller foreningsarrangementer.

Det er utrolig vigtigt, at man prioritere hundetræningen højt, da man hermed nemmere kan følge med i undervisningen. Skulle der dog være nogle gange hvor man ikke kan deltage eks. på grund af arbejde, sygdom eller lign., så finder vi en erstatningstime indenfor pågældende træningsperiode ellers går den tabt - dog refunderes pengene ikke! 

Skulle det ske at hunden er blevet syg, så kom endelig selv til træningen, da man stadigvæk kan få en masse redskaber med sig hjem ved at kigge på.

Det er yderst vigtigt, at hunden kan omgå andre hunde uden problemer.

Go'Hund vurdere hvorvidt en hund kan være med til den "frie leg" fra 2. træningsgang. Der gives ikke rabat i prisen hvis hunden vurderes til ikke, at kunne deltage i legen.

Tæver i løbetid kan ikke deltage i legen.

Der starter som udgangspunkt nye hold i følgende måneder:

Januar
April
Juni & juli - sommerhold
August
Oktober

Efterspørgsel kan betyde, at der bliver oprettet flere hold. 
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information. 

Kursusdagene aflyses i sygdomsperioden, hvis instruktøren er syg. De aflyste træningstimer godtgøres i form af undervisning. Ikke i form af tilbagebetaling.

Nye træningsdage fastlægges af instruktøren indenfor 14 dage efter raskmelding. Så vidt muligt, vil erstatningstimer blive placeret på samme træningsdag. Dog kan erstatningstimer risikere at blive placeret på en anden ugedag end den normale træningsdag.

Kan man ikke deltage på den givne træningsdag, refunderes indbetalingen ikke, og der gives ikke ekstra timer.

Da kursusholdene er af en begrænset størrelse, påregnes fuld kursusgebyr også ved udeblivelse.

Betalingen refunderes ikke.