Hundetræning & adfærd

Velkommen til Go'Hunds hundeskole. 

Go’Hund udbyder flere forskellige kurser som f.eks. lydighed, soft agility og spor. På alle kurserne trænes der ud fra hundepsykologi med bløde metoder og positiv forstærkning, hvor hunden belønnes for korrekt udført øvelse med både opmærksomhed, verbal ros og ikke mindst godbidder.

Derudover benytter vi os af hånd-, krops- og lydsignaler, alt sammen for at gøre kommunikationen lettere forståeligt ejer og hund imellem. Det er vores ansvar som hundeejer, at formidle signaler til hunden klart og tydeligt for, at hunden har mulighed for at kunne udføre den ønskede handling. En korrekt kommunikation vil styrke samarbejdet og forholdet hund og ejer imellem, og det betyder i langt de fleste tilfælde en problemfri hund. Der tages hensyn til hundens race, alder og køn og ikke mindst ejerens formål med køb af hunden. Skal hunden f.eks. bruges til jagt eller udstilling, så tages der hensyn til det i de enkelte øvelser.

På hvalpe- og begynderholdene er der tilknyttet teori omkring hunden. Her vil der blive vejledt omkring hundens adfærd og skabe større forståelse for hunden som individ. Målet er ligeledes, at give indsigt hvordan man som ejer kan forebygge adfærdsproblemer.

Misser du enkelte træningsgange, tilbyder jeg flexibel hundetræning hvor du kan tilmelde jer og indhente den forsømte træning. Datoerne er på forhånd planlagte og fremhævet i din bekræftelse. Datoerne ligger i forlængelse af træningsperioden, dvs. lektion 9 & 10. Tilmelding til flex træningen skal ske skriftligt og senest til den 7. lektion. Tilmelding er nødvendig, tak.

Ønsker du at bruge klikker, er dette muligt. Klikker er en lille metaldåse, der ved tryk giver en klikkende lyd fra sig. Hunden lærer, at denne lyd betyder ”nu kommer der en godbid”. Præcist i det øjeblik at hunden udfører en korrekt handling, udløses lyden og man forstærker hermed hundens adfærd. Man kan tænke på en klikker som et kamera, da det faktisk går ud på det samme. Det gælder om at klikke på det rigtige tidspunkt! Klikker træningen giver en markant støtte i forhold til gå pænt/lineføring og i indkald. Klikker bruges til indlæring og vedligeholdelse af øvelserne. Når hunden er stabil i øvelsen arbejdes den stille og roligt væk.

På langt de fleste hold vil der, så vidt muligt, afsættes tid til socialisering/leg i 5 – 10 minutter. Hvis underlaget er glat, kan jeg ikke tilbyde fri leg, grundet risikoen for overbelastning af leddene. Under legen vil hundens kropssprog blive gennemgået, og hvilke signaler de udviser til hinanden i legen, således at ejeren får en større forståelse for hundens sproglige kompetencer.

For at skabe de bedste rammer for undervisningen, vil der kun være mellem 8 - 10 kursister per hold. Træningsarealet må ikke benyttes af kursister udenfor træningen.

Tak, fordi du tog dig tid til at læse ovenstående igennem. 

Some description

For at skabe de bedste rammer for undervisningen, vil der kun være mellem 8 - 10 kursister per hold.